Poll

Wat vindt u dat er moet gebeuren met Rijksweg 69 (N69)? Hieronder worden acht mogelijkheden genoemd, hiervan kunt u er een kiezen onderaan de bladzijde. Op de verkleinde kaartjes kunt u zien welk tracé er bedoeld wordt, deze is namelijk in het groen aangegeven.

Optie 1: A69 met knooppunt bij Veldhoven op de A67 (met tunnel onder Keersop en Dommel).

Optie 2: A69 langs Riethoven naar Veldhoven, oprit of knooppunt op/met A67.

Optie 3: N69 met aansluiting op A67 bij Veldhoven met tunnel onder Keersop en Dommel.

Optie 4: N69 langs Riethoven naar Veldhoven, met een aansluiting op A67.

Optie 5: Verbreden van N397 naar 4 rijstroken en de wegen verbreden naar 4 rijstroken tussen Bergeijk en de grens Lommel-Kolonie (N74).

Optie 6: Alternatief via Schaapsloop en N396 richting Leende als A69/N69 (tot aansluiting op A2).

Optie 7: Gebruiken van het voormalige spoortracé Valkenswaard - toek. aansluiting High Tech Campus, als N69.

Optie 8: Grote natuurwaarde van het gebied, we doen niks.