Geschiedenis

De teuten
De geschiedenis van deze weg is rijk. Voor de oorsprong moeten we zeker terug naar de middeleeuwen, misschien nog wel eerder. Een ding is zeker, het was een belangrijke noord-zuid handelsroute voor de "teuten". Deze handelaars, die van deur tot deur trokken, reisden door Europa, met de huidige N69 als een belangrijke route tussen de teuten in het noorden en het zuiden van de lage landen. Langs deze route zijn twee dorpen ontstaan, namelijk Aalst en Valkenswaard (tegenwoordig is Aalst opgegaan in de plaats Waalre). Door de ligging aan een belangrijke handelsroute groeiden deze dorpen om deze weg heen, waardoor deze de dorpstraat ging vormen.


De N69 ter hoogte van Aalst

 Jaren later
Vele jaren later, in de jaren '70 van de vorige eeuw, werden er plannen gemaakt om de regio een impuls te geven en tevens de twee plaatsen te ontlasten van verkeer. Hiervoor zou er een autosnelweg worden aangelegd die moest lopen van Eindhoven (NL) via Hasselt (B) naar Landen (B), een plaats in BelgiŽ nabij de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ. Dit als autosnelweg A69 in Nederland en autosnelweg A24 in BelgiŽ.

De A24
Waar in Nederland nog heftig over de plannen werd gediscussieerd, ging in BelgiŽ de eerste schop de grond in. Dit leidde tot hevige protesten van de lokale bevolking, waarbij vandalisme van materieel niet werd geschuwd. Uiteindelijk werd het plan van de A24 afgeblazen en de werkzaamheden stilgelegd. Wat restte was een snelweg bij de Nederlandse grens van enkele kilometers, die van nergens naar nergens liep. Jaren later werd de weg als tweebaansweg N74 doorgetrokken tot net voorbij de plaats Hechtel. De situatie is zo gebleven tot midden 2005, toen werd het gedeelte dat maar twee rijstroken had, omgebouwd naar 4 rijstroken. Thans is dit werk voltooid en heeft de weg over de volledige lengte van de Nederlandse grens tot voorbij Hechtel vier rijstroken. Dit stuk heeft afritten, maar is officieel geen autosnelweg. Er zijn nu ook reŽle plannen om het laatste stuk tussen Hechtel en de autosnelweg E314 om te bouwen tot een weg met vier rijstroken en afritten. Al met al wordt het vroegere plan van de A24 uitgevoerd van de Nederlandse grens tot de E314, hetzij onder het nummer N74 en geen autosnelweg, maar als autoweg. Verder zal deze weg nooit worden doorgetrokken, wegens de natuur ten oosten van Hasselt. Voor meer informatie verwijs ik u door naar het menu "Links", waar u de link kunt vinden naar de website over deze oude plannen.


De huidige N74, net ten zuiden van de grens

De A69
Toen in BelgiŽ de eerste schop de grond in ging, werd er in Nederland hevig over deze weg gediscussieerd. Uiteindelijk werd de A69 eind jaren '80 geschrapt, in een zogenaamd kroonberoep. Dit hield in dat het dossier definitief afgesloten was. Echter, begin jaren '90 besloot het Europees Hof dat het Nederlandse kroonberoep onwettelijk was, wegens scheiding van machten. Ondertussen begon de N69 ernstige problemen te veroorzaken in de plaatsen Aalst en Valkenswaard. In 1994 deed Rijkswaterstaat een nieuw onderzoek naar een oplossing voor dit probleem, wederom was een van de alternatieven een autosnelweg om de dorpen heen, aansluitend op de Belgische autoweg N74. In 1998 moest de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Netelenbos een beslissing nemen over wat er zou moeten gebeuren. Er werd gekozen voor een zogenaamd nulalternatief. Dit betekende zoveel als: er gebeurt niks, vanwege de natuurwaarde van het gebied. Verder werd het probleem betiteld als een regionaal probleem. Wel zouden er enkele kleine maatregelen worden genomen. Dit waren onder andere een busbaan tussen Valkenswaard en Aalst, enkele aanpassingen aan de verkeerslichten en aanleg van een aantal rotondes. Deze zijn ondertussen genomen.

En toen...?
Nadat deze beslissing werd genomen en de kleine aanpassingen hadden plaatsgevonden is er niks meer gebeurd. Alhoewel dit niet helemaal waar is, er is niks zichtbaars gebeurd aan de weg. In 2004 heeft het Samenwerkingverband Regio Eindhoven (SRE) het dossier weer opgenomen, omdat de situatie onhoudbaar bleef en eigenlijk alleen maar verergerde. Hierbij is er gestart met het opmaken van een Milieu Effecten Rapportage (MER). In het kader van deze nieuwe MER bleken de data van Rijkswaterstaat uit de jaren '90 niet echt meer bruikbaar, daarom besloot het SRE een verkeerstelling te houden. Deze is gehouden in het voorjaar van 2005, de resultaten van deze telling bleken ronduit onverwacht te zijn. Er bleek onder andere uit dat de groei, ook van internationaal verkeer, groter te zijn dan verwacht. Ook bleek eruit dat het probleem zich had uitgesmeerd over de volledige gebied ten zuiden van Eindhoven. Hierdoor is het niet meer regionaal te noemen, aldus het SRE. Deze heeft dan ook schriftelijk ondersteuning gevraagd van het Rijk bij het zoeken naar een oplossing van het probleem.